Η ανάγκη εισαγωγής ενός πλήρους αθλητικού νόμου με στόχο να αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη αθλητική πραγματικότητα

Παρόλο που ο πρώτος αθλητικός νόμος ψηφίστηκε πριν 50 και πλέον χρόνια, (1967, περί ΚΟΑ), εντούτοις ενώ όλες σχεδόν οι χώρες έχουν ειδικές ρυθμίσεις για τον επαγγελματικό αθλητισμό που προβλέπει τα πάντα, όπως π.χ πως δημιουργείται μια αθλητική εταιρεία, μετοχικό κεφάλαιο, μέτοχοι, ασυμβίβαστα, έλεγχος αθλητικών εταιρειών, σχέσεις σωματείου εταιρείας κλπ, η Κύπρος δεν έχει.

Γενικότερα όμως οι περισσότερες χώρες έχουν ένα αθλητικό νόμο ή αθλητικό κώδικα που προνοεί για τα πάντα που έχουν σχέση με την αθλητική δραστηριότητα. Εμείς πέραν του γεγονότος ότι δεν ρυθμίσαμε ακόμη το πολύ σοβαρό θέμα του επαγγελματικού αθλητισμού, δεν προχωρήσαμε ούτε σε μια ενοποίηση και εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε κάποιος να κρατεί ένα μόνο νόμο και να γνωρίζει τι ισχύει για όλα.

Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία που διέπει το αθλητικό γίγνεσθαι είναι διασκορπισμένη σε πολλούς νόμους, πάρα πολλούς τροποποιητικούς των αρχικών νόμων, νόμους, αρκετούς κανονισμούς, μέσω κανονιστικών διοικητικών πράξεων. Έχουμε τον περί νόμο ΚΟΑ με τις πολλές τροποποιήσεις του, ξεχωριστό νόμο για την καταπολέμηση της βίας (Ο περί της Σύμβασης για τη Βία σε Αθλητικές Εκδηλώσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1987), ξεχωριστό νόμο για την καταπολέμηση του ντόπινγκ (Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014)  νόμο  περί Εγγραφής Γυμναστών, έχουμε ξεχωριστό νόμο περί ιδιωτικών γυμναστηρίων, ξεχωριστή κανονιστική διοικητική πράξη για ίδρυση και λειτουργία αρχής αντιντόπινγκ  κ.α.

Η εισαγωγή ενός πλήρους νόμου είναι επιτακτική ανάγκη και αυτό είναι καθήκον βασικά του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του εποπτεύοντος υπουργού Παιδείας. Χρειαζόμαστε ένα νόμο που να περιλαμβάνει τα πάντα από τις αρμοδιότητες του ΚΟΑ, την ίδρυση αθλητικού σωματείου και αθλητικής εταιρείας μέχρι την καταπολέμηση της βίας, του ντόπινγκ, ρύθμιση του στοιχήματος, των ασυμβίβαστων για συμμετοχή σε σωματείο ή ομοσπονδία, των μάξιμουμ θητειών που μπορεί να υπηρετήσει κάποιος σε ομοσπονδία κ.α.

Μερικές επικεφαλίδες του προτεινόμενου νέου αθλητικού νόμου

Πιο κάτω θα αναφέρω τους σημαντικότερους γενικούς τίτλους των ρυθμίσεων  που προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να περιέχει ένας συνολικός αθλητικός νόμος.

 1. Όλα όσα έχουν σχέση με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του ΚΟΑ στο νέο αθλητικό περιβάλλον και ο ρόλος της Ανώτατης Δικαστικής Αθλητισμού (ΑΔΕΑ)
 2. Κεφάλαιο που να ρυθμίζει τα του ερασιτεχνικού αθλητισμού και τη λειτουργία των ερασιτεχνικών σωματείων τις οικονομικές τους σχέσεις με τους αθλητές τους στα πλαίσια του ερασιτεχνισμού, λειτουργία, επιχορήγηση ομοσπονδιών, προσωπικό ομοσπονδιών διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος ομοσπονδιών,  τις παροχές της πολιτείας στους διακρινόμενους αθλητές ατομικών αθλημάτων
 3. Κεφάλαιο που να ρυθμίζει τα του επαγγελματικού αθλητισμού. Την  οργάνωση του επαγγελματικού αθλητισμού, τη μετάβαση από τον ερασιτεχνισμό στον επαγγελματισμό, τις προϋποθέσεις ίδρυσης αθλητικής εταιρείας, τη μελέτη βιωσιμότητας που πρέπει να υποβληθεί για έγκριση, τα κωλύματα συμμετοχής σε αθλητική εταιρεία, τις σχέσεις, οικονομικές και άλλες, σωματείου και αθλητικής εταιρείας του σωματείου, χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου από την εταιρεία, σχέσεις αθλητών με εταιρεία, τη ρύθμιση θεμάτων πολυιδιοκτησίας (απαγόρευση δηλαδή της πολυιδιοκτησίας)
 4. Ίδρυση ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού, στο πρότυπο του Γενικού Ελεγκτή του κράτους, για διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο, κυρίως των αθλητικών εταιρειών
 5. Ρύθμιση των θεμάτων βίας και βέβαια της πολυσυζητημένης και αποτυχημένης κάρτας φιλάθλου και της ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων. Πειθαρχική και ποινική αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους. Εξουσίες Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας
 6. Πειθαρχική και ποινική αντιμετώπιση των θεμάτων ντόπινγκ (διαδικασίες ελέγχου, αρμόδια, πειθαρχικά όργανα πειθαρχικές ποινές)
 7. Νομοθετική ρύθμιση της απονομής της αθλητικής δικαιοσύνης και επίλυση των οικονομικών διαφορών στον χώρο τόσο του ερασιτεχνικού όσο και του επαγγελματικού Αθλητισμού και καθορισμός προσόντων των αθλητικών δικαστών
 8. Ρύθμιση των θεμάτων ηλεκτρονικής αναμετάδοσης και διανομή των αγώνων
 9. Σε συνεργασία με την Αρχή Στοιχημάτων, ρύθμιση θεμάτων στοιχηματισμού στον αθλητισμό
 10. Αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων (δωροδοκία- δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα)
 11.  Ρύθμιση των θεμάτων προπονητών, απαιτούμενα προσόντα, συμβάσεις με σωματεία και ομοσπονδίες, αξιοποίηση γυμναστών του δημοσίου
 12. Ρύθμιση θεμάτων διαιτησίας και παρατηρητών
 13.  Σύνδεση σχολικού με σωματειακό αθλητισμό
 14. Εκσυγχρονισμός και ρύθμιση των θεμάτων μαζικού αθλητισμού, του αθλητισμού για όλους
 15. Ρύθμιση του αθλητισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) που είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης που πρέπει να τελεί υπό την πλήρη προστασία του κράτους, ώστε με ενίσχυση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής να τον βοηθήσει να διαδοθεί και αναπτυχθεί.
 16. Ρύθμιση θεμάτων αθλητικών χώρων (ασφάλεια, αδειοδότηση, κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων, λειτουργία κλπ)
 17.  Πλήρης ρύθμιση των θεμάτων υγείας των αθλητών (δελτίο υγείας κλπ)
 18. Ρύθμιση θεμάτων και μετεγγραφών ανήλικων αθλητών
 19. Σύνδεσμοι φιλάθλων και ρύθμιση του θέματος της διάθεσης εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων
 20.  Περίληψη στον αθλητικό νόμο των θεμάτων που αφορούν την αδειοδότηση και λειτουργία των ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών
 21. Ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων, τα καθήκοντα του προσωπικού ασφάλειας, η βιντεοσκόπηση πράξεων βίας, η ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων
 22.  Νομοθετική ρύθμιση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας, το οποίο θα έχει σκοπό την προώθηση της έρευνας για αθλητικά θέματα που τόσο πολύ λείπει από τον τόπο μας και να βοηθήσει στην ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού. Τη συλλογή, την τεκμηρίωση και αξιοποίηση των πληροφοριών επιστημονικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα κ.α
 23. Οργάνωση και λειτουργία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ως νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες (π.χ Ελλάδα), ώστε να τυγχάνει και των σχετικών κρατικών ελέγχων.
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,