Αρθρογράφοι

<<Back

Κλεοπάτρα Κχατάπ

Η Κλεοπάτρα Κχατάπ είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο ιδιωτικό δίκαιο, με έμφαση στο δίκαιο του ανταγωνισμού, δίκαιο των συμβάσεων και ασφαλιστικό δίκαιο.

Print Friendly, PDF & Email