Αρθρογράφοι

<<Back

Ελένη Ιακώβου

Είμαι η Ελένη Ιακώβου και γεννήθηκα στις 09/10/1995 στην Επαρχία Λευκωσία. Το 2017 αποφοίτησα από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και μετέπειτα ως ασκούμενη Δικηγόρος διετέλεσα την άσκηση μου στην Γενική Εισαγγελία Λευκωσίας στον τομέα του Ποινικού Δικαίου. Παράλληλα μετά την επιτυχία μου στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2018 εγγράφηκα και επισήμως ως Δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. Το 2022 έλαβα Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Είμαι κάτοχος διπλώματος επιμόρφωσης στην Δικαστική και εγκληματολογική Ψυχολογία με Διεθνή Πιστοποίηση και είμαι εντεταγμένη στην κατηγορία forensicCBTunitτου Διεθνούς Φορέα προαγωγής Γνωσιακής Συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας Veneti for Cognitive behavioral therapy. Ως δικηγόρος εμφανίζομαι ενώπιων όλων των Δικαστηρίων Πρωτόδικα αλλά και Δευτεροβάθμια. Επιπρόσθετα συντάσσω νομικά έγγραφα-δικόγραφα όπως προσφυγές, νομικές γνωμοδοτήσεις, υπερασπίσεις και άλλα νομικά έγγραφα. Επιπρόσθετα διεξάγω έρευνα νομολογίας/νομοθεσίας της Κύπρου, του Ηνωμένου Βασιλείου ή/και της ΕΕ. ------ I am Eleni Iacovou and I was born on 09/10/1995 in Nicosia District. In 2017 I graduated from the Law School of the University of Nicosia and I completed my internship later as a trainee lawyer at the General Prosecutor's Office of Nicosia in Criminal Law. At the same time, after passing the Law Council exams in February 2018, I was officially registered as a Lawyer, a member of the Cyprus Bar Association. In 2022 I got my Master's Degree in European Business Law, Human Rights and Social Justice. I have a diploma in judicial and forensic psychology with international certification and I am in the Forensic CBT Unit categorythe International Organization for the Promotion of Cognitive Behavioral Psychotherapy Veneti for Cognitive behavioral therapy. As a lawyer I appear before all Courts,District Courts and Supreme Court. In addition, I draft legal documents such as appeals, legal opinions, defenses and other. I also conduct researches on Cyprus, UK and/or EU jurisprudence and legislation.

Print Friendly, PDF & Email