Όροι χρήσης

Η Rosebud Media Group (εφεξής η «Εταιρεία») στην οποία υπάγεται το διαδικτυακό portal ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (εφεξής ο «Ιστότοπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του Ιστότοπού μόνο εφόσον (και υπό την προϋπόθεση ότι) τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως στο σύνολό τους.

Προοίμιο

Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον Ιστότοπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης και επίσκεψης του Ιστότοπού μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε. Οι τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται σε αυτή τη σελίδα, γι’ αυτό παρακαλείσθε να την επισκέπτεσθε συχνά και να διαβάζετε το περιεχόμενό της.

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον Ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα ευθυνόμαστε αν για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη ή σε ολόκληρο τον Ιστότοπο, σε χρήστες που έχουν εγγραφεί μαζί μας.

Εάν επιλέξετε ή σας παρέχεται κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν επιλέξατε εσείς ή μας διανέμετε ανά πάσα στιγμή, αν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με καμία από τις διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης.

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Επίσης, είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Όλο το υλικό που αναρτάται στον Ιστότοπο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντιπροσωπεύει νομική συμβουλή για την οποία πρέπει να βασιστείτε. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να επαληθεύσουν αυτές τις πληροφορίες. Κανένας χρήστης δεν θα πρέπει να ενεργεί ή να μην ενεργεί με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο χωρίς να επαληθεύσει πρώτα τις πληροφορίες και, εφόσον απαιτείται, να λάβει νομικές ή / και επαγγελματικές συμβουλές.

Περιορισμός Ευθύνης

Ο Ιστότοπος λόγω της φύσης και του όγκου του διαδικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένου του Ιστότοπού και δεν προβαίνει σε καμία παρατήρηση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον Ιστότοπο, των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το περιεχόμενο παρέχεται «ως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή συνεπαγόμενη κατά οιονδήποτε τρόπο.

Ο Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος  δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Βλάβη Αποζημίωση

Ο χρήστης του Ιστότοπού κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον Ιστότοπο και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του Ιστότοπού.

Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών

Στόχος μας είναι να επικαιροποιούμε τακτικά τον Ιστότοπο και να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση ανάγκης, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να τον κλείσουμε επ ‘αόριστόν.

Οι χρήστες συμφωνούν να μην προβαίνουν σε χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπού για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή να παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή και οποιοδήποτε άλλο αδίκημα.

2. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/ και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

3. Αλλοίωση ή παραχάραξη των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που παρέχεται διαμέσου του Ιστότοπού.

4. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

7. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του Ιστότοπού, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

8. Παραβίαση οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ.

9. Ανάρτηση ή δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου που έχει σκοπό ή θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να βλάψει ανήλικα άτομα.

Οι χρήστες συμφωνούν επίσης:

1. Να μην αναπαράγουν, να αντιγράφουν, ή να επαναπωλούν οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπού κατά παράβαση των Όρων Χρήσης.

2. Να μην επεμβαίνουν σε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπού χωρίς προηγούμενη άδεια, με σκοπό τη διακοπή της ιστοσελίδας, οποιοδήποτε συσκευών ή δικτύων στα οποία αποθηκεύεται ο Ιστότοπος.

Εγγραφή Χρήστη

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του Ιστότοπου για να λαμβάνει newsletter συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον Ιστότοπο στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Με την έγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο σχετικό newsletter ο  επισκέπτης/ χρήστης δηλώνει εάν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό για τις τελευταίες ειδήσεις του Ιστότοπου καθώς και για τις νέες προσφορές και εκδηλώσεις.

Διαφήμιση

Ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή προκύψει μεταξύ των χρηστών / επισκεπτών των διαδικτυακών της τόπων και των τρίτων παροχών υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στον Ιστότοπο.

Στο περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων του Ιστότοπού ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (links/hyperlinks) σε ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται κατά οιονδήποτε τρόπο από τον Ιστότοπο και κατά συνέπεια δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Στις σελίδες του Ιστότοπού προβάλλονται διαφημίσεις από τρίτες εταιρείες ή /και οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού. Κατά συνέπεια ο ιστότοπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα του περιεχόμενου των διαφημίσεων, τα λάθη, τις παραλείψεις ή ανακρίβειες που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτές.

Εφαρμοστέο Δίκαιο Οι ανωτέρω όροι χρήσης του Ιστότοπού, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δικαιοδοσία θα έχουν τα Κυπριακά Δικαστήρια και θα εφαρμόζεται το Κυπριακό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπού και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Print Friendly, PDF & Email