Ευρωπαικό Κοινοβούλιο: Ψήφισμα κατά της ανισότητας των ευρωπαϊκών χωρών