Τα νομοσχέδια για την αγορά ηλεκτρισμού ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας

Νέος νόμος ενδυναμώνει την προστασία Καταναλωτή: «Μάθε τα δικαιώματά σου και διεκδίκησέ τα»

Νομοσχέδιο για την Οικοτεχνία συζήτησε η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής

Νομοσχέδιο για προστασία μικρών επιχειρήσεων από καταχρηστικές ρήτρες σε δάνεια τους, συζήτησε η Επιτροπή Εμπορίου

Πραγματοποιήθηκε η τελετή διορισμού της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υφυπουργού Ναυτιλίας

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προέβη σε απολογισμό του έργου του Υπουργείου από το 2013