ΣΓΥ: Οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συζήτησαν για την προσαρμογή της χώρας τους στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο