Η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας θα ξεκινήσει διαπραγμάτευση επί της Συνθήκης για τις πανδημίες