Καίριο ρόλο στην προώθηση του επόμενου πακέτου νομοθεσιών για την Πράσινη Συμφωνία θα έχει το ΕΚ