Ανακοίνωση Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης σε σχέση με το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμο του 2020»

Ασάφειες και κενά στο κείμενο του νομοσχεδίου για τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς διαπιστώνει η Επ. Νομικών