Έλλειψη αρμοδιότητας εθνικού δικαστή να εξετάσει το συμβατό προς το δίκαιο της ΕΕ νομοθεσίας που έχει κριθεί σύμφωνη με το Σύνταγμα από Συνταγματικό Δικαστήριο

Διευκρινίσεις στους όρους πρόσβασης νέων γεωργών σε αγροτικές ενισχύσεις της ΕΕ, εξέδωσε το ΔΕΕ

ΔΕΕ: Μόνο με άδεια κυκλοφορίας από το κάθε κράτος μέλος η κυκλοφορία φαρμάκου στο έδαφός του