Βιασμός ή σεξουαλική παρενόχληση: Ανάλυση των πράξεων που τις συνιστούν

Βιασμός (144 ΠΚ): «Όποιος έρχεται σε παράνομη συνουσία διά κολπικής, πρωκτικής ή στοματικής διείσδυσης του πέους στο σώμα άλλου προσώπου, χωρίς τη συναίνεσή του ή με συναίνεση η οποία δόθηκε υπό το κράτος βίας, απειλής ή φόβου είναι ένοχος κακουργήματος που καλείται βιασμός και υπόκειται στην ποινή φυλάκισης διά βίου.»

Συστατικό στοιχείο του βιασμού κατά το άρθρο 144 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 είναι η έλλειψη συναίνεσης ή, εκεί όπου το θύμα συναίνεσε, η συναίνεση του να δόθηκε υπό το κράτος βίας ή φόβου σωματικής βλάβης. Όπως καθηερώθηκε νομολογιακά υπάρχει διαφορά μεταξύ του να συναινέσει κάποιο πρόσωπο και του να ενδώσει στη σεξουαλική επαφή. Το πρώτο περιλαμβάνει το δεύτερο. Όμως το να ενδώσει απλώς στη σεξουαλική επαφή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συναινεί. Σχετικό με το άρθρο του βιασμού είναι και το άρθρο για την σεξουαλική κακοποίηση πάρα κάτω.

Σεξουαλική κακοποίηση διά διείσδυσης (146Α ΠΚ): «Όποιος προβαίνει σε οποιαδήποτε κολπική, πρωκτική ή στοματική διείσδυση σεξουαλικής φύσεως στο σώμα άλλου προσώπου με οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή αντικείμενο, χωρίς τη συναίνεσή του ή με συναίνεση η οποία δόθηκε υπό το κράτος βίας, απειλής ή φόβου είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.»

Οι πιο “ελαφριές” πράξεις όπως οι χειρονομίες, οι θωπείες (χάιδεμα), η τέλεση γενετήσιων πράξεων ενώπιον άλλων, η “επιδειξιομανία” και οι άσεμνες προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις εντάσσονται στις άσεμνες επιθέσεις.

Άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας (151 ΠΚ): «Όποιος παράνομα και άσεμνα επιτίθεται εναντίον γυναίκας, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.»

Ως προς τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος της άσεμνης επίθεσης, ως τούτα προκύπτουν από τις πρόνοιες του άρθρου 151 αλλά και από τη σχετική Αγγλική Νομολογία (R v. Court (1989) AC 28) επί των προνοιών του άρθρου 14(1) του Sexual Offices Act 1956, του οποίου οι πρόνοιες ομοιάζουν με αυτές του 151, τούτα είναι τα ακόλουθα: (α) Ότι ο Κατηγορούμενος σκόπιμα επιτέθηκε στην Παραπονούμενη, (β) ότι η επίθεση, περιλαμβανομένων και των περιστάσεων που την περιβάλλουν, στα μάτια του ορθά σκεπτόμενου πολίτη, μπορεί να εκληφθεί ως άσεμνη και (γ) ότι ο Κατηγορούμενος είχε πρόθεση, όταν ενεργούσε, να διαπράξει την επίθεση.

Σεξουαλική παρενόχληση

Η σεξουαλική παρενόχληση ορίστηκε για πρώτη φορά ως αδίκημα στο νόμο περί ίσης μεταχείρησης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση (205 (Ι)/2002) στα πλαίσια ευρωπαικής οδηγίας ο οποιός απαγορεύει οποιαδήποτε πράξη, είτε μεμονωμένη είτε επαναλαμβανόμενη, η οποία συνιστά παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση ή αποτελεί άμεση ή έμμεση δυσμενή μεταχείριση λόγω της, με οποιονδήποτε τρόπο, αποκρούσεως ή καταγγελίας παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης, στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Το γεγονός ότι ένα πρόσωπο αποκρούει τέτοια πράξη ή συμπεριφορά ή υποκύπτει σ’ αυτήν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση που θα θίγει το πρόσωπο αυτό.

Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να εκδηλωθεί σε πολλές μορφές, οι οποίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Λεκτική σχόλια για την εμφάνιση, το σώμα ή τα ρούχα σου ή για τη σεξουαλική σου ζωή, υποσχέσεις ή απειλές που αφορούν τους όρους και συνθήκες απασχόλησης σου ως αντάλλαγμα ή μη σεξουαλικών χατιριών. Μη Λεκτική όπως επίμονο βλέμμα , μηνύματα στο κινητό και σωματική όπως φυσικό άγγιγμα, τσίμπημα, φίλημα, άγγιγμα σε απόκρυφα σημεία, χάδια, απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,